vir: zagorje.si

10. aprila 2017 je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel Celostno prometno strategijo občine Zagorje ob Savi.

Strategija je plod enoletnega strokovno usmerjenega intenzivnega dela in predstavlja pomemben premik k trajnostni prihodnosti občine. Pri tem smo skupaj z javnostjo oblikovali nabor ukrepov in vizijo Celostne prometne strategije:

Občina Zagorje ob Savi bo z upoštevanjem načel trajnostne mobilnosti ljudi in blaga postala občina s sodobnim prometnim in mobilnostnim sistemom. Povečala bo delež okolju prijaznejših načinov prevoza s poudarkom na kolesarjenju in pešačenju ter bistveno povečala uporabo javnega potniškega prevoza, s čimer se bo zmanjšal promet motornih vozil v mestu in večjih naseljih, vse to s ciljem boljšega zdravja prebivalcev, višje kakovosti bivanja in čistejšega okolja.

Za uspešen pričetek izvajanja ukrepov Strategije bo Občina Zagorje ob Savi skupaj s prevoznikom Avrigo 20. in 21. aprila organizirala BREZPLAČNI PREVOZ NA VSEH LOKALNIH AVTOBUSNIH LINIJAH NA OBMOČJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI, KI JIH IZVAJA PODJETJE AVRIGO. Brezplačne bodo vse relacije na vseh avtobusnih linijah Avrigo, kjer je vstopna in izstopna postaja znotraj Občine Zagorje ob Savi. S tem dajemo možnost, da namesto osebnega vozila uporabite brezplačni javni prevoz in ste del trajnostne prihodnosti naše občine.