Občina Zagorje subvencionira MKČN in črpališča.

Občina Zagorje čaka na prijave občanov na javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode do 31.novembra 2017.

Nepovratni denar za MKČN in črpališča

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) in črpališč, ki jih morajo občani vgraditi za priklop na že zgrajeno javno kanalizacijo v Lokah pri Zagorju in Zagorju.

Upravičenci

Upravičenci so vsi, ki bodo gradili MKČN izven aglomeracij oz. območij poselitev, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja in znotraj le teh, kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja omrežja. Za sofinanciranje hišnih črpališč pa so upravičenci, kjer je že zgrajeno omrežje in se zaradi neustreznega padca ni možno priključiti brez vgradnje črpališča.

 Občina bo primaknila 40 % od vrednosti

Višina subvencije za MKČN je 40 % upravičenih stroškov z ddv, vendar največ 800 evrov za posamezno stavbo. Za črpališča bo Občina prispevala enak delež, kot za MKČN, vendar največ do največ do 300 evrov. Ob tem pa Občina opozarja, da je pred priklopom obvezno potrebno poravnati komunalni prispevek.

Rok za oddajo vloge 30. november!

Vsi zainteresirani občani, ki morajo ob tem imeti rezerviranih tudi 60 % sredstev lastne udeležbe, morajo pravilno izpolnjene vloge oddati na Občino do vključno 30. novembra letos.