V hiši Evropske unije je v petek, 5. oktobra potekal posvet ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018. Lokalni semafor je spletna aplikacija, s katero lahko občine po Sloveniji prvič preverijo kako celovite so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Aplikacija je bila razvita na inštitutu Jožeta Štefana v Ljubljani, v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

 

Vodja centra za energetsko učinkovitost IJS mag. Stane Merše je o semaforju dejal: »Občine izvajajo različne podnebne ukrepe. Spremljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj izjemno zahtevno, saj so bili podatki razdrobljeni po različnih virih. V Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti so vsi podatki zbrani na enem mestu in predstavljeni na pregleden način. Zbrani so podatki iz javnih evidenc, kot tisti, ki jih vnašajo občine same. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na osem področij: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogrevanje,«

NEKAJ ZANIMIVIH REZULTATOV PODNEBNEGA SEMAFORJA:

    • V 16 občinah ekološko kmetujejo na več kot 30 % vseh kmetijskih zemljišč, – izstopa občina Jezersko s 60 %. Skupno se v teh občinah nahaja 29 % vseh zemljišč, na katerih se v Sloveniji ekološko kmetuje.
    • Slovenija je v letu 2012 ločeno zbrala 46 % vseh gospodinjskih odpadkov, leta 2016 pa že 57 %. V sedmih občinah, to so Vrhnika, Preddvor, Gorenja vas-Poljane, Log-Dragomer, Borovnica, Makole in Šenčur, so močno presegli slovensko povprečje in ločeno zbrali več kot 80 %.
    •  V Sloveniji imamo 80 občin, ki oskrbujejo stavbe z daljinsko toploto. V 32 občinah je v sistemih daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov proizvedena vsaj polovica energije. Za proizvodnjo toplote izkoriščajo v enem sistemu geotermalno energijo, v ostalih pa lesno biomaso.
    • V obdobju 2013–2017 je bila v 150 občinah s sredstvi iz Kohezijskega sklada spodbujena energetska prenova stavb s skupno ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 m2, kar ustreza približno 273 povprečno velikim osnovnim šolam.

Lokalni semafor je namenjen predvsem občinam, saj vzpodbuja izmenjavo dobrih praks in daje boljši vpogled v njihove aktivnosti. Cilji semaforja so zmanjšanje emisij (za katerega so se občine obvezale), spodbujanje investicij v energetsko prenovo stavbštevilo polnilnic za električna vozila in delež ločeno zbranih frakcij odpadkov. Semafor jim poleg tega omogoča, da bazo podatkov nadgradijo in tako pridobijo bolj poglobljeno sliko o svojih aktivnostih na področju podnebnih sprememb.

Poleg predstavitve Lokalnega semaforja je na dogodku potekal tudi posvet z naslovom Načrtovanje, financiranje in izvajanje podnebnih ukrepov v občinah, na katerem so se osredotočili na financiranje prenove stavb ter na nov cikel priprave lokalnih energetskih konceptov, omeniti pa je treba tudi Lokalne energetske agencije, ki imajo pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah.

Semafor lahko brezplačno uporabljajo vse občine.