Sredi novembra je v javnosti odmevala iskrica iz policijske kronike, da so policisti ustavili kandidata za voznika na glavni vožnji, ki je bil pod vplivom alkohola. Izkazalo se je, da so mu v preteklosti že dvakrat odvzeli vozniško dovoljenje. Do podatkov, koliko voznikov je že več kot enkrat izgubilo vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ni mogoče priti. V avtošolah opozarjajo, da bi k tem voznikom morali pristopiti drugače, saj njihov problem ni neznanje prometnih predpisov, ampak alkohol. Se pa morda obetajo nekatere zakonske spremembe glede alkohola v prometu.

LANI ZARADI ALKOHOLA VEČ KOT 6000 ODVZEMOV VOZNIŠKIH DOVOLJENJ

Podatke o številu izrečenih ukrepov odvzema vozniškega dovoljenja, začasnega odvzema ali prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je sicer mogoče najti v letnih statistikah ministrstva za pravosodje. Iz teh poročil je razvidno, da so sodišča lani izrekla 6293 ukrepov prenehanja vozniškega dovoljenja, v letu 2016 4241 tovrstnih ukrepov, leta 2015 pa 5036. Leta 2014 so izrekla 6663 ukrepov prenehanja vozniškega dovoljenja, leta 2013 je bilo takih ukrepov izrečenih 8156, v letu 2012 pa 8494. A gre za zbirne podatke. Glede na neuspešno poizvedovanje pa gre sklepati, da podatka o tem, kako pogosto se med izrečenimi ukrepi znajde en in isti voznik, nima nobena institucija.

Občasna poročila policije, kot je novembrsko, nakazujejo, da kazen za vožnjo pod vplivom alkohola pri nekaterih voznikih nima učinka. Temu pritrjujejo izkušnje svojcev voznikov. “Moj oče je bil vse poklicno življenje za volanom, nikoli ni imel nesreče. Bil je prepričan, da ga ne bodo dobili, če bo vozil pijan. Svojega pitja ni nikoli hotel videti kot problem,” je povedala hči voznika, ki je že trikrat ostal brez vozniškega dovoljenja.

Vodja šole vožnje AMZS Manuel Pungartnik opozarja na še drug vidik:Nekateri vozniki so ugotovili, da tudi če jih bodo zalotili, obstajajo možnosti izigravanja sistema, da kazni ne bo. Prav na področju povratništva in ponovnega pridobivanja vozniškega dovoljenja se dogaja največ zlorab.”

Voznik, ki ostane brez vozniškega dovoljenja in so mu bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi, mora najprej opraviti zdravniški pregled. Na podlagi tega mu sodišče lahko naloži opravljanje najmanj šest pedagoških ur v edukacijski delavnici, najmanj 17 pedagoških ur v psihosocialni delavnici ali pa da se mora vključiti v program zdravljenja odvisnosti.

KAR 86 ODSTOTKOV ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV  ZARADI VOŠNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA

Zdravniške preglede opravljajo pooblaščeni izvajalci medicine dela, prometa in športa, ki jih preko razpisa izbere ministrstvo za zdravje. Letno opravijo med 8000 do 9000 kontrolnih pregledov, od tega skoraj 86 odstotkov pregledov v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola. V več kot 10 odstotkih morajo vozniki na kontrolni pregled zaradi prometnih prekrškov ali pa jih je na ta pregled napotila upravna enota, so pojasnili na ministrstvu.

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani so pojasnili, da sodnik, ki obravnava predlog za odvzem vozniškega dovoljenja, vedno preveri še druge podatke o vozniku. A sodniki imajo vpogled le v seznam vodenih postopkov o prekršku in evidenco prekrškovnih organov za obdobje zadnjih treh let, kazenske točke pa se brišejo po dveh letih od “pridobitve”.

PONOVNO PRIDOBIVANJE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA NI REŠITEV

Ukrep ponovnega opravljanja vozniškega izpita za večkratne povratnike po prepričanju Pungartnika ne daje pravega vzgojnega rezultata, kljub visokim stroškom, ki jih izguba vozniškega dovoljenja potegne za sabo. Po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa skupen strošek ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja in kazni za storjeni prekršek lahko znaša tudi 3000 evrov. “Za nekoga s 25 leti izkušenj za volanom ponovno opravljanje vozniškega izpita ni rešitev, saj njegov problem ni neznanje. Tak voznik bi rabil drugačno obravnavo,” verjame Pungartnik.

Opozoril je tudi na preveliko odgovornost, ki jo zakon nalaga učiteljem vožnje kar se tiče alkoholiziranosti kandidatov za voznika. “Če policija ugotovi, da je kandidat za voznika pod vplivom alkohola, smo sankcionirani tudi mi. Nimamo pa pooblastil, da bi kandidata testirali na alkohol.” Na AMZS imajo interno pravilo: “Če sumimo, da je kandidat pod vplivom alkohola, ne vozimo. Dvom je dovolj,” je povedal Pungartnik.

POTREBUJEMO REFORMO NA PODROČJU ZAKONOV IN VZGOJNIH UKREPOV

Na agenciji po besedah Jevšnik Kafolove tudi razmišljajo o možnih novih ukrepih za voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola. Izpostavila je na primer omejitev števila možnosti ponovnega opravljanja vozniškega izpita ali nov vzgojni ukrep opravljanja družbeno koristnega dela, preko katerega bi voznike, ki pod vplivom alkohola povzročijo hujše nesreče, tako soočili s posledicami njihovega ravnanja.

V zadnjem času je aktualna pobuda zavoda Varna pot za spremembo zakonodaje, da bi se v primeru prometnih nesreč, katerih povzročitelj je bil pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, kot primarni vzrok prometne nesreče opredelil prav alkohol. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po srečanju s predstavniki zavoda izpostavila tudi povratnike, ki kljub številnim prekrškom še vedno sedejo za volan. Na ministrstvu pravijo, da bodo predlog resno proučili in da ne bi smelo biti težav pri iskanju potrebnega političnega soglasja za to.