Obisk ministra Maljevca v Hrastniku

Včeraj, 3. februarja 2023, je Občino Hrastnik obiskal minister za solidarno prihodnost Republike Slovenije Simon Maljevac. Srečal se je z županom Markom Funklom, direktorjem Doma za starejše Hrastnik Dragom Kopušarjem in direktorjem podjetja Spekter d.o.o. Stanetom Sotlarjem. 
V pogovoru so se dotaknili problematike draginje energentov in vpliv cen daljinskega ogrevanja na hrastniški dom starejših. Poleg tega se je minister seznanil z gradnjo novega doma starejših na Leši ter gradnjo stanovanjskega bloka na Resnici; lokacije gradenj so si tudi ogledali.
Minister je bil z aktivnostjo občine in župana v zvezi z izgradnjo doma za starejše in stanovanjske stavbe zelo zadovoljen,  obljubil je tudi, da bo na vladi izpostavil problematiko cen daljinskega ogrevanja sedanjega doma za starejše, in zagotovil finančno pomoč iz javnih virov pri gradnji javnih neprofitnih stanovanj, tako pri že načrtovanih kot tudi prihodnjih projektih.
Hrastniški župan Marko Funkl ob obisku povedal, da se veseli sodelovanja z ministrstvom za solidarno prihodnost, sploh na področju omenjene novogradnje doma starejših na Leši ter gradnje novih stanovanj. Želja Občine Hrastnik namreč je, da bi postali eni prvih v Sloveniji na področju stanovanjskih zadrug, ki ga po novem pokriva dotično ministrstvo.
Foto: FB stran Občine Hrastnik