Obisk Vlade v Zasavju

Danes in jutri bo Vlada Republike Slovenije na delovnem obisku v Zasavski regiji.

 

Že danes se bosta v Litiji mudila minister za obrambo, mag. Matej Tonin ter minister za javno upravo,  Boštjan Koritnik, minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec bo poleg Litije obiskal še Hrastnik, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, minister Janez Cigler Kralj pa bo danes obiskal Dom Tisje, Dom starejših Polde Eberl Jamski na Izlakah ter Varstveno delovni center v Zagorju.

Glavnina obiskov je planirana jutri, v torek 28. septembra, ko se bodo predsednik vlade in ministri vseh ministrstev oziroma ponekod tudi njihovi državni sekretarji sestali s predstavniki podjetij, zavodov, občin ter drugih deležnikov v zasavskih občinah. Regijski obisk se bo zaključil z javno tribuno o razvoju Zasavske regije, ki se bo pričela v Delavskem domu Trbovlje ob 19. uri. 

Sprejmimo vladni obisk v zasavskih občinah odprtih rok in s prijazno besedo in pokažimo, da je prav, da so nam namenili svoj čas in da se je tudi zasavska regija zmožna razvijati, sploh, če dobimo priložnost za to.