Objavljen javni razpis za prve zaposlitve v vzgoji in izboraževanju

Slika je simbolna

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo javni razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019. Za pomočnike vzgojiteljev začetnike je na voljo 444.600 evrov, za učitelje začetnike pa 1,03 milijona evrov. Cilj je zaposliti 118 novincev. Rok za oddajo prijav je 22. januar. Razpis sofinancira Evropski socialni sklad.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer na Pomočnik vzgojitelja začetnik in Učitelj začetnik. Predmet razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu, so zapisali na spletni strani ministrstva.

POMOČNIK VZGOJITELJA

Cilj razpisa prvega sklopa je zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev. Gre za projektno delovno mesto pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z javnoveljavnim programom.

Izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi za obdobje od 1. maja do 30. septembra 2019, po izteku pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje enega meseca oz. vsaj do 31. oktobra.

UČITELJ ZAČETNIK

Cilj razpisa drugega sklopa je zaposliti 61 učiteljev začetnikov, pet v vzhodni in 56 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi za čas od 1. aprila do 30. novembra 2019, neposredno po izteku pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. maja 2020.

Prijavitelj je lahko le javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami razpisa posredovati ministrstvu.