Z včerajšnjim dnem je bil na spletni strani občine Trbovlje objavljen javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (med 18 in 34 let), ki so državljani Republike Slovenije in imajo v tej občini stalno prebivališče.

 

Na podlagi prejetih vlog bodo prijaviteljem, ki izpolnjujejo splošne, dohodkovne in premoženjske pogoje, izdane odločbe, na podlagi katerih se bodo oblikovali trije seznami upravičencev po posameznih skupinah in po vrstnem redu prejema vlog. Prosilcem bodo stanovanja dodeljena glede na število ožjih družinskih članov in velikost razpoložljivih stanovanj, upoštevajoč površinske normative, ki so navedeni v razpisu.

Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, ki so zaposleni oz. samozaposleni v času javnega razpisa ter vsi tisti, ki lahko z dohodninsko odločbo izkažejo, da so v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja. Kandidirajo lahko tudi prosilci, ki so se šele v letu javnega razpisa (tj. pred objavo razpisa) zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega civilnega razmerja, za kar morajo nedvoumno izkazati svoje dohodke v letu javnega razpisa.

Pogodba za najem stanovanja se bo sklenila predvidoma za obdobje petih let, najemnina pa bo znašala 90 % neprofitne najemnine. Po preteku 5. let se bo na podlagi prošnje najemnika najemno razmerje lahko podaljšalo, pri čemer se bo namenska najemnina spremenila v tržno najemnino.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje v rubriki »Razpisi« (KLIK). Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati OSEBNO (ali v njihovem imenu nekdo drug) v času od 21. 8. 2019 do vključno 13. 9. 2019 v sprejemni pisarni Občine Trbovlje, soba št. 3 b (pritličje),  in sicer v poslovnem času Občine Trbovlje (ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 – 15.00, v sredo od 8.00 – 17.00, v petek od 8.00 – 13.00). Kot čas oddaje vloge se upošteva žig Občine Trbovlje, iz katerega je razviden datum oddaje vloge, prav tako se ob oddaji vloge navede točen čas oddaje vloge z uro in minutami.