Obnova merilne postaje v Zagorju ob Savi

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje poteka kohezijski projekt Sinica: nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje čezmernih obremenitev in analiza učinkov ukrepov za izboljšanje zraka. V okviru projekta se prenavlja celotna državna merilna mreža za spremljanje kakovosti zraka.

 

V Zagorju ob Savi (pri semaforju nasproti tržnice) potekajo meritve kakovosti zraka že več kot 20 let. Na obnovljeni merilni postaji se bodo vršile meritve delcev PMx, dušikovih oksidov, žveplovega dioksida, ozona, črnega ogljika in ogljikovega dioksida v zraku ter meritve meteoroloških parametrov. Če bo potrebno, bo naprava omogočala tudi širitev nabora parametrov.

Prenova se je že začela včeraj, 11.9., in sicer s premestitvijo obstoječega zabojnika v neposredno bližino njegove današnje lokacije. To bo omogočilo neprekinjen niz meritev in hkrati dovolj prostora za gradbena dela, ki bodo predvidoma zaključena v dveh tednih. Sledila bo  namestitev sodobnejšega zabojnika in namestitev nove opreme. ARSO bo star zabojnik umaknil, ko se bo izkazalo, da so meritve v novem zabojniku ustrezne kakovosti (predvidoma konec oktobra). Nov zabojnik bo bele barve in opremljen v skladu z grafično podobo projekta, ki bo enotna za vse merilne postaje v Sloveniji.

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.