Občina Trbovlje se je odločila renovirati sanitarije trboveljske mestne tržnice.
Prenova, ki je bila nujno potrebna, poteka po načrtih, zato lahko pričakujemo, da bo končana proti koncu novembra.
Pri načrtovanju obnove sanitarij so na Občini pomislili na vse možne uporabnike sanitarij, tudi tiste iz ranljivejših skupin. Zato bodo sanitarije poleg privlačnejšega videza in energetske prenove omogočale invalidom enostaven dostop, uredili pa bodo tudi previjalnico za mamice z dojenčki.
Občina v prihodnje načrtuje tudi prenovo trboveljske tržnice, seveda če bodo to omogočala razpoložljiva sredstva.