V Trbovljah potekajo dela v obrtno industrijski cona Nasipi, da bo le-ta funkcionalna in urejena.

Doslej se je v OIC izkazalo kar nekaj pomanjkljivosti, ki so podjetjem oteževale njihovo delo – neprimeren dostop s težkimi transportnimi sredstvi do poslovnih subjektov, omejitve s preskrbo z zadostno močjo električne energije ter omejitve pri možnosti priključkov poslovnih subjektov na meteorno in na fekalno kanalizacijo. Neustrezno je bil dimenzioniran vodovodni sistem, zaradi plazovitega območja Nasipov pa je bilo oteženo tudi širjenje funkcionalnih območij za potrebe širitve dejavnosti podjetij.

Na gradbišču OIC Nasipi v Trbovljah trenutno potekajo zaključna dela pri izvedbi krožišča. Več o tem je povedal vodja projekta ureditve OIC Nasipi, g. Jožef Lukmar.

Trenutno se na gradbišču  izvajajo zaključna dela pri izvedbi krožišča in ceste krožišče EIMD, Kovit – asfaltiranje. Poteka tudi sidranje s prednapenjanjem sider sidrane pilotne stene pod Mizarstvom Podlesnik. Začeli smo s pripravljalnimi deli na oporni konstrukciji pod objektom Tesarstvo Grošelj ter deli pri izvedbi novih trafopostaj Telkom in Kovit. V načrtu so pripravljalna dela za  izvedbo meteorne kanalizacije preseka 800 mm, od objekta Kovit, do priključka oziroma izpusta v potok Trboveljščico ter dela na fekalni kanalizaciji območje Metalie.

Dela na gradbišču potekajo v skladu s predvideno časovnico, še pred zimo naj bi dokončali asfaltirane površine ter izvedbo novih trafopostaj.

Prenovljena OIC Nasipi bo podjetjem zaradi urejene logistike nudila nemoten transport (tako dostavo in odvoz kot tudi urejena parkirišča), podporne konstrukcije bodo utrdile območje Nasipov, tako da bo poslovnim objektom omogočena možnost širitve. Hkrati pa bo prenova cest in nova izvedba krožišča bistveno povečala tudi varnost za vse udeležence v prometu in stanovalce na tem območju.

 

Povzeto po izjavi za javnost OIC Nasipi

Vir fotografij: OIC Nasipi