Začasna delna zapora cest se dovoljuje od dne 28. 10. do dne 30. 12., zaradi izgradnje optičnega omrežja. Zapora velja za naslednje ceste v KS Dole pri Litiji:

  • Lokalna cesta LC 208141 (Sopota-Dole-Brezovo-Gabrovka),
  • Lokalna cesta LC 425302 (Šentrupert-Draga-Dole),
  • Javna pot JP 708901 (Dole-Kal),
  • Lokalna cesta LC 425313 (Ravne-Gradišče-Dole),
  • Javna pot JP 708751 (LC 425310-Berinjek),
  • Javna pot JP 708762 (LC 208140-Sp.Jelenje),
  • Javna pot JP 710461 (Radgonica), prekop ob cesti,
  • Javna pot JP 708581 (Prelesje-Dobje-JP 708590),
  • Lokalna cesta LC 208161 (Kraje-Zavrh-Zagozd-Vahta)

Odsek cest je označen tudi v prilogi.