Obvestilo o začasni zapori cest

Občina Litija sporoča, da bo zaradi izvedbe javne prireditve »33. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti«, ki bo potekala v soboto, 9. novembra začasna popolna zapora na spodaj navedenih cestah v Litiji. Zapora bo potekala ob 5. do 10. ure. V primeru slabega vremena pa se prireditev izvede dne 16. novembra.

  • lokalne ceste LC 69031 (Slap-Jevnica-Kresnice-Litija), odsek od križišča z glavno cesto G2-108 do odcepa za Podšentjur,
  • lokalne zbirne  mestne ceste LZ 208360 (Trg Svobode-Valvazorjev trg),
  • lokalne krajevne ceste LK 208470 (Frtica) od križišča Centromerkurja do križišča z Ulico Mire Pregelj
  • lokalne krajevne ceste LK 208830 (Jerebova ulica) odsek od križišča z Valvazorjevo ulico in do križišča z glavno cesto G2-108
  • lokalne krajevne ceste LK 208472 (Frtica II)
  • javne poti JP 710711 (Pokopališka Pot I)
  • lokalne ceste LC 208241 (Litija-Šmartno) do meje z Občino Šmartno pri Litiji in njeno uporabo,