Obvestilo porabnikom pitne vode

Vodovodni odbor Spodnje Jesenovo obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Spodnje Jesenovo, kateri se oskrbujejo iz zajetja Spodnje Znojile, da voda ni pitna in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene. Tudi vodovodni odbor DOBRLJEVO obvešča svoje porabnike, da voda ni pitna in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.