Obvestilo porabnikom pitne vode

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na območjih krajevnih skupnosti Kisovec – Loke, Rudnik – toplice in Jože Marn, da vode v prehranske namene ni potrebno več prekuhavati.

 

Vodo je bilo potrebno prekuhavati zaradi skalitve vodnih virov, do česar je prišlo v nedavnem neurju, ki je pustilo ogromno posledic na javni infrastrukturi ter vodotokih.