Foto: vizualizacija DRSI na FB strani Občine Litija
Kot smo že pisali, je bila letos januarja podpisana pogodba s konzorcijem podjetij SŽ – ŽGP Ljubljana d. d. in CGP d. d. za obnovo železniške postaje Litija.
Prenova bo poleg obnove obstoječih tirov obsegala tudi gradnjo dodatnega tira, ki bo namenjen ustavljanju potniških vlakov na relaciji Litija–Ljubljana, gradnjo dveh novih otočnih peronov z vso pripadajočo opremo in nadstrešnicami ter ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže. V sklopu del je predvidena tudi obnova obstoječega podhoda in vgradnja dvigal, izvedba javnih sanitarij za potnike ter ureditev parkirišča in avtobusnega obračališča ob postaji.
Dela naj bi se pričela v začetku prihodnjega meseca, kar je zelo kmalu. Še pred pričetkom del pa bo gradbišče ograjeno, zato prehajanje iz ene strani železniške postaje na drugo preko obstoječega podhoda ne bo več mogoče. Prehod bo možen le preko bližnjega cestnega nadvoza, potniki pa bodo na peron ob prihodu vlaka lahko dostopali prek urejenih koridorjev. Kljub temu sporočajo še, da bo delovanje železniške postaje v času načrtovanih gradbenih del potekalo večinoma nemoteno.
Dela na železniški postaji ter na področju, kjer se bodo uredila parkirišča ter obračališče avtobusa, naj bi bila zaključena do 30.januarja 2025. Občina Litija pa medtem že proučuje možnosti parkiranja v času gradnje.