Na razpolago 20.000 evrov po sistemu »kdor prej pride, prej melje«. 

Občina Trbovlje je objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Z njim želi občina spodbuditi lastnike objektov, ki so varovani kot kulturna dediščina oziroma kulturni spomenik, da bi k obnovi tovrstnih objektov pristopali celovito in v skladu s stroko, s tem pa prispevali k urejenosti zunanje podobe naše občine ter si zagotovili višjo kvaliteto bivanja.

Občina pojasnjuje namero za sofinanciranje

Sofinanciranje takšnih prenov ni zakonska dolžnost občine, vendar se je občina oz. občinski svet odločil, da bo priskočil na pomoč vsem, ki živijo v stavbah, ki imajo kulturno-varstveni status, z namenom ohranjanja trboveljske dediščine in dviga kvalitetkdor prej pride, prej melje življenja v teh objektih.

Delež sofinanciranja

Upravičenec, ki se bo prijavil na razpis bo imel možnost od občine dobiti pomoč pri obnovi v višini 30 procentov investicije, vendar ne več kot 3 tisoč evrov.

Rok za razpis

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. decembra 2018. Če bo prijav več, kot je predvidenih sredstev, bodo vsi prijavljeni, ki bodo izpolnjevali pogoje, obravnavani prihodnje leto prednostno.