Odsek čez Prehudnik zaprt za promet

Občina Litija, ki je kot upravljalec odgovorna za občinske ceste, je v decembru 2023 in v januarju 2024 izvajala meritve prometne obremenitve in hitrosti vozil na odseku Zgornji Log – Prehudnik – Kidričeva cesta. Rezultati meritev so pokazali, da je omenjeni odsek javne poti prekomerno obremenjen, več kot polovica voznikov pa je glede na meritve prekoračila hitrostne omejitve.
Problematiko je tako obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sprejel sklep, da se javna pot Zgornji Log – Prehudnik – Kidričeva cesta zapre za promet na Prehudniku, kjer ni stanovanjskih hiš. Vožnja na tem odseku je sedaj dovoljena le za komunalna, intervencijska in kmetijska vozila.