V ponedeljek so otvorili nove prostore Upravne enote Litija. 

Novi prostori se nahajajo na naslovu Jerebova ulica 14 v Litiji v prostorih Občine Litija. Novi prostori so strankam bolj prijazni in lažje dostopni gibalno oviranim osebam kot tudi staršem malčkov v vozičkih, zaposlenim pa omogočajo bolj kakovostno in učinkovito delo. Nove prostore so otvorili minister za javno upravo Boštjan Koritnik, načelnik upravne enote  mag. Franc Props ter litijski župan Franc Rokavec.

Upravna enota Litija je na novi lokaciji pričela poslovati že 22. junija 2020.  Zajema uporabnike iz občin Litija, Šmartno pri Litiji ter del Občine Ivančna Gorica s petimi naselji, skupaj 21.293 uporabnikov, sestavljata pa jo Oddelek za upravne notranje zadeve ter Oddelek za prostor, kmetijstvo in splošne zadeve.

S selitvijo je po besedah ministra Koritnika Upravna enota Litija sledila viziji Ministrstva za javno upravo, ki želi pospešeno modernizirati prostorske pogoje slovenskih upravnih enot.