Zasavske šole so dobre šole. Poleg podajanja učne snovi otroke tudi vzgajajo ter jim nudijo dodatne dejavnosti in izzive tudi na številnih drugih področjih. Prav je, da so za svoje tovrstno delo tudi pohvaljeni.

Foto: FB stran Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

 

Osnovna šola Ivana Cankarja iz Trbovelj je prejela priznanje Turističnega društva Trbovlje za njihovo vsestransko vključevanje v promocijo domačega kraja.

 

 

Foto: FB stran Osnovne šole Litija

Osnovna šola Litija  pa je prejela priznanje Zlati kabel 2022 za projekt Mission to (Twin)space. Omenjeni projekt je povezal 32 šol na temo zelene, trajnostne in vključujoče šole, z njim pa so izboljšali svoje digitalne, socialne, jezikovne in medkulturne kompetence.

 

Obema šolama želimo še mnogo kreativnosti in uspehov pri nadaljnjem delu.