Občina Šmartno pri Litiji z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči omogoča sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrta.

Predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je objavljen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, oziroma je dostopen na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v času uradnih ur.

Radiološka nesreča lahko nastane ob:

  • nenadzorovanih nevarnih virih ionizirajočega sevanja (zavrženi, izgubljeni, najdeni, ukradeni),
  • obsevanju in kontaminaciji prebivalstva iz neznanega razloga,
  • padcu satelita z radioaktivnimi snovmi,
  • prevozu radioaktivnih snovi

Javna predstavitev bo trajala od 22. decembra 2017 do 22. januarja 2018.

Zainteresirana javnost oziroma občani lahko do vključno 23. januarja prihodnjega leta pošljejo na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali na elektronski naslov: [email protected].

Občina Šmartno pri Litiji bo zbrana mnenja in predloge proučila. V predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Padec satelita z radioaktivno snovjo

Na območje RS bi lahko padel satelit z jedrskim reaktorjem ali satelit, ki ima na krovu radioaktivni material. Razlikujemo dve vrsti virov sevanja na satelitu:

  • vir visoke aktivnosti alfa in
  • jedrski reaktor

Mnenje znanstvenikov je,  na poti proti Zemljinemu površju ne morejo v celoti “preživeti”, saj zaradi vročine razpadejo že veliko prej. “Preživijo” pa lahko večji kosi, kot so rezervoarji za gorivo – pogosto valjaste oblike in v velikosti manjšega avtomobil –, s katerim sateliti manevrirajo po vesolju.