Pametni telefoni, pametni avti, pametni dom, pametna mesta in vasi,…

V Litiji pripravljajo regionalno omizje o »Pametnih vaseh« v Srcu Slovenije. Pogovor bo danes v petek, 2. marca ob 18. uri v veliki sejni dvorani Občine Litija. Rdeča nit bodo nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja.

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce, kmetijstvo in gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine ter propada podjetij, obrtnikov in kmetij? Ali bomo znali te izzive izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ter boljšo izrabo kmetijskih površin?

Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi, Evropski parlament pa je septembra lani potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje.

»V Litiji bomo ugotovili, kaj pametnega (smart) že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v prihodnosti. Ocenili bomo tudi, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju,« sporočajo iz Občine Litija.

Udeležence bo pozdravil litijski župan, poleg evropskega poslanca Bogoviča pa bodo dobre in obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali:

  • dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije,
  • Jože Kos, Mizarstvo Kos,
  • Gregor Novak, CEO in ustanovitelj SunContract,
  • Jože Prah, predstavnik Zavoda za gozdove in podpredsednik turistične zveze,
  • Blaž Vidic, predstavnik Lumenia, d.o.o.,
  • Marko Zevnik, Zavod Sopotniki.

V razpravi bodo lahko sodelovali vsi sodelujoči. Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost.