Patricija Šulin – In memoriam

Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek,
nič te ne bo ranilo.
Spi.
(S.Lorca)

 

Odjeknila je vest, da je po težki bolezni svoj življenjski krog danes sklenila Patricija Šulin, mnogim znana nekdanja poslanka SDS v državnem zboru in v obdobju med leti 2014 in 2019 evropska poslanka.

 

Patricija Šulin je bila Primorka, rojena leta 1965 v Trnovem pri Novi Gorici, s svojo družino je živela v Novi Gorici. Po končanem študiju na Fakulteti za organizacijske vede se je zaposlila v kadrovski službi Mebla iz Nove Gorice, kot samostojna podjetnica se je ukvarjala s trgovinsko dejavnostjo, kot komercialistka delala v novogoriškem Pigalu, nato pa kot višja davčna inšpektorica opravljala dela in naloge na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani.

Leta 2006 se je priključila stranki SDS, kjer se je pričela njena politična pot. Leta 2009 je Šulinova postala predsednica Ženskega odbora Goriške regijske koordinacije SDS, leto kasneje pa predsednica Mestnega odbora SDS Nova Gorica. V obdobju od 2010 do 2014 je bila predsednica svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MONG ter predsednica Statutarno pravne komisije. Vedno bolj prepoznaven obraz v stranki je postala tudi kot predsednica Goriške regijske koordinacije SDS ter članica več izvršilnih odborov stranke. Leta 2012 – 2013 je postala nadomestna poslanka v Državnem zboru, kjer je delovala je v odboru za finance in monetarno politiko, odboru za gospodarstvo in odboru za zdravstvo, nato pa je bila leta 2014 izvoljena kot poslanka Evropskega parlamenta. Svoja prej pridobljena znanja je Šulinova uporabila v odboru za finance (BUDG), kjer je bila podpredsednica, v odboru za nadzor proračuna (CONT) in v odboru za transport in turizem (TRAN), bila pa je tudi članica delegacije za Latinsko Ameriko in Albanijo.

Ko se je vrnila nazaj v Slovenijo, se je leta 2020 zaposlila na Mestni občini Nova Gorica kot podsekretarka za organizacijsko premoženjske zadeve.

Vsi, ki so poznali Patricijo Šulin, so jo opisali kot dobrosrčno, nasmejano in empatično osebo, prizadevno tako na področju politike kot tudi na področju davčnega prava. Njeni družini izrekamo sožalje.