Usoda Kožlivca znana 18. oktobra, ko bodo občinski svetniki prižigali zeleno ali rdečo luč?

Kamnolom Kožlivc v Vintarjevcu že kar nekaj časa buri duhove. Od prvega branja predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji v občinskem svetu, se je zgodil referendum, na katerem so se krajani Vintarjevca z večino glasov odločili, da kamnoloma v svoji dolini ne želijo. Naj spomnimo, od 426 volivcev jih je glasovalo 285. Za umestitev kamnoloma je glasovalo 41% volivcev, proti pa 59% volivcev.

Odločitev na strani svetnikov, ki bodo verjetno upoštevali voljo ljudstva!

občinski svet občine Šmartno pri Litiji

Na bližajoči se seji občinskega sveta, bodo svetniki glasovali o  sklepu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, kar pomeni, če bi bil sklep izglasovan z večino svetnikov, da bi se kamnolom Kožlivc umestil kot nov kamnolom v dolini Vintarjevec.

Sklep, ki bo zapečatil usodo Kožlivca za kar nekaj časa!

V kolikor svetniki predlaganega prvega sklepa ne bodo podprli, sledi glasovanje o drugem predlaganem sklepu, v katerem občinski svet predlaga županu občine, da prekliče Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja v občini, kar pa bi praktično pomenilo, da bi bila usoda novega kamnoloma zapečatena za kar nekaj časa oziroma do takrat, ko bi bile morda razmere in politična volja bolj ugodna za ponoven poskus umestitve v prostor.

Do takrat oziroma za nedoločen čas pa bodo v občini delovali le kamnolomi, ki imajo trenutno pridobljena vsa dovoljenja in koncesije, to pa so kamnolomi Ježce, Draga, Kmetov pruh in Vetrnik.

Okrog kamnoloma Kožlivc pa bo verjetno še kar nekaj časa precej prahu in hrupa, vendar le v besedah, ne dejansko (ker verjetno kamnolom ne bo deloval), ker se še ni umiril vihar iz referendumske kampanje. Ob vsem ropotu in mnogih sočnih izjavah, kot tudi resnih argumentov pa so se v javnosti pojavljale tudi noge špekulacije v povezavi z ostalimi delujočimi kamnolomi in ne nazadnje o tem, kdo bi imel kaj od novega kamnoloma in kdo ne. To pa je že znana naša slovenska folklora, ki mnogokrat naredi več škode kot koristi.