vir fotografije: FB stran Vlade Republike Slovenije https://www.facebook.com/VladaRepublikeSlovenije/photos/basw.AbptCD4ata8oCePK8ZLTZ3xgmJsy6Dr53UZQXRv8LYiMNH3MSgLIbmqwStFjGXleofDHE_g_WD66UtP138jYJX_Kz6ozIm-Mi6tNJmhnU0FIoNAidKVDr8nB_H9slr9eq9lhu3sIOL9uI3kKElI6fGa6/3956171617744380/?opaqueCursor=Abo8H9elP3Lra9j4kFpXFXCPEi59hbRQmXDYVh7eDMwKbjJzwEulKGeSWX25ggIdtNJlNO2Vxk4oRhwN2fwgDSpS9V8iaJVZeURUfTWOLUDfpq6tCZGLD-2v-dIcIsT87bJzUXKwT2uwcHoU611M68UZqqOYxFHkHtmLdG9W100Gbg8bm8686PJPm7k5utTcHkl_x_4-N0Vw4QC2UwuQMBtYGKGpG2TcKMU_7SegCjYB6xWxwY7I64I1EuASjIYVa2cPAfxOxTXkvq5hwDncVLh5ruwKQeHV0078k24Ty8FnkdnMh5Yp38ChW-B8VDGOI2p3ZiHZ_ISY-oM6suzXExfJfP_LPvB90No87pcNP-r-rzNPmoy4WXEZfW0Rgzq09fOY1o1AfNCPyn2Q1ljkstM_Ry46E-W0LzqwfENhPNupjoFGeIvbB3EogUwOrSWeM9BEI83SZ2CmTXx442D9SVJ9lAxveNnv0m5-n-2fliJ7WkRlDnfdDGQIlZpjGCe7bim2dwMiZ_KYbZH2aMApfHn3apyZss_JbERkMIrL656oB77hIOjroTcz2Oldv6ZAgjdNts3tmbVMHWRRauAu9AgfWEwsjo-cuNOWdJEhBt7U4jredZLVpXzU0jQCWBFwuI_ZEAEeGYnLgZ0veWSBbZn8M1HzrcqGxaV0e5aEaAWnOXZ5qlWnWXO0qKHF_8sEkh_Dl_QQ7NvGUJQ5LbTJM4FqYdn7T8dQ2lDTZy6ZTuXe5nOJuNb4h_PdYjMyDsCxZ3BWab0aNImxyv44Mj87L2GgvIhNEVl4iTE9xwtMho6w7axNu5_JTameOPPmucsUXJQ

Vsi starši vemo, kako hudo je, ko zboli tvoj otrok. Če otrok potrebuje bolnišnično zdravljenje, pa je situacija še bolj boleča – ne le za bolnega otroka, temveč tudi za starše. Po trenutno veljavni zakonodaji, morajo starši – če želijo biti s svojim otrokom v bolnišnici,  za sobivanje ob otroku, starem šest let ali več, plačati sami.  Zneski niso nizki. A verjamem, da starši otrok, ki se zdravijo npr. na onkološkem, kardiološkem ali kateremkoli drugem oddelku, zberejo vse moči in razpoložljiva finančna sredstva, da so lahko s svojim otrokom.

Po predlogu #PKP6  pa je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno tudi plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let.

 

Predlog vreden pohvale. Le še potrditi ga je treba.