vir: banjanje.si

Plavalni svet DESETKA tudi pri nas v Zasavju organizira plavanje dojenčkov in malčkov do vključno tretjega leta.  Zakaj je nastal  projekt banjanje.si in kaj se za tem skriva?

Dajmo na začetku pogledati današnje kritično stanje v razvoju otrok. Otroci imajo danes zelo pogoste težave s celotno motoriko. Nimajo osvojenih osnovnih stvari, kot je stoja na eni nogi, poskakovanje na eni nogi, drža pisala, metanje žoge, tek naravnost (problemi s koordinacijo gibov), razmišljati ali ustvarjati sami brez pomoči staršev, peti, govoriti pred množico, strah, nezaupanje vase. To je resnično stanje. Specialno pomoč ima ogromno število otrok v vrtcu in šoli. Poudariti je treba, da otroci z lažjo razvojno motnjo ne dobijo finančne podpore od države. Denar se mora razporediti povsod.

Vse izhaja iz lastne izkušnje lastnice podjetja, ki se je odločila nekaj narediti proti trenutnemu kritičnemu stanju pri majhnih otrocih. »Vidim zgodbe ljudi, ki se začenjajo srečno in končajo zelo žalostno, zaradi pomanjkanja potrpljenja, strpnosti in prehitrega delovanja družbe, itd. Glavni junaki te zgodbe, pa so žal majhni otroci, nič dolžni, nič krivi.« nam je povedala avtorica programa.

Po dolgoletnem izobraževanju se je odločila sestaviti projekt, ki pomaga povezovati družine. Kjer se naučimo strpnosti, potrpljenja, sproščenosti, poslušanja, spoštovanja itd. Vse to skozi vaje v vodi, skozi nedolžno igro v vodi. Druga pozitivna stvar pri tem je, da so vaje sestavili fizioterapevti in zdravniki razvojne ambulante. V moči inštruktorjev je tudi odpravljanje raznih odstopanj v fizičnem in mentalnem razvoju. Rezultati so že vidni po vsej Sloveniji. Pripravljen imajo tudi program za otroke s posebnimi potrebami.

Komu je program banjanje  sploh namenjen?

V osnovi za vse otroke od 1. meseca do vključno tretjega leta.

Zdravim otrokom s programom zagotovite pravilni razvoj na vseh področjih. Ob sebi imate strokovno izobraženega inštruktorja, ki vodi in usmerja razvoj odvisno od trenutnega stanja, osebo, na katero se lahko obrnete z vsem vprašanji in skrbmi,  svetovalca, ki skupaj z vami poišče rešitev. Ob sebi imate človeka, ki mu lahko zaupate vse, kar vas skrbi.

Otroku s posebnimi potrebami s tem programom zagotovite sproščanje. Sprošča pa tudi vas v težkih trenutkih, ko se morate boriti z novim pogledom na življenje po diagnozi vašega otroka. S programom boste dojenčku zagotovili posebne vaje, ki so prilagojene in dovoljene za njegove potrebe mentalnega in fizičnega razvoja, vse to bo stanje zelo omililo.

Otrokom, ki so napoteni v razvojno ambulanto ali fizioterapijo. Z vajami, ki se določijo odvisno od odstopanj in diagnoze, zagotovite boljše rezultate, sproščanje in vidne napredke. Vaje so vedno v sklopu zdravljenja, ki ga izvajajo specialisti, kjer ste vodeni (razvojna ambulanta, fizioterapija, nevrofizioterapija itd.). Nikoli ne nasprotujemo specialistom.

V bazenu vas pričakujejo nasmejani, dobrovoljni in predani inštruktorji pripravljeni predajati svoje znanje. Prva starostna skupina so dojenčki od 1. do 6. meseca starosti na domu. Druga starostna skupina so dojenčki od 6. – 12. meseca starosti v bazenu in malčki od 1. do vključno 3. leta starosti. Bazen se nahaja v OŠ Šmartnem pri Litiji, Pungrt 9.

vir: banjanje.si

Mogoče ni greh poizkusiti, mogoče nam bo všeč, mogoče lahko doživimo vse to, če si le to sami sebi dovolimo. Mogoče lahko zaupamo.

 

 

 

N.Z.