Občina Litija v nedeljo, 3. decembra 2017, ob 15. uri, slavnostno odpira Rudnik Sitarjevec za turistične namene. Prisotnost na slovesnosti sta že potrdila predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in generalna direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič.

Slovesna otvoritev Sitarjevškega podzemlja s kulturnim programom in visokimi gosti

V osrednjem programu prireditve bodo sodelovali: Pihalni orkester Litija, Oktet Valvasor in Izredni teater – Društvo Tombas. Navzoče bosta pozdravila župan Občine Litija Franci Rokavec in zadnji direktor rudnika Sitarjevec Ivan Kramžar. Osrednja govornica bo znanstvena svetnica Geološkega zavoda Slovenije dr. Tea Kolar-Jurkovšek.

Vodeni ogledi rudnika

Po zaključenem uradnem delu bodo vodniki vse zainteresirane obiskovalce v manjših skupinah (15 oseb) popeljali na ogled izvoznega rova, ki bo trajal približno 15 minut. Vsi obiskovalci rudnika dobijo zaščitne čelade, priporoča se športna obutev in obleka. V rovih rudnika si bo mogoče ogledati razstavo kamnin, rud in mineralov, staro rudarsko orodje, razstavo žganj, blago naravno obarvano z rudniško vodo ter nakit izdelan iz mineralov rudnika Sitarjevec.

Ko bo rudnik v celoti odprt, si bodo obiskovalci lahko ogledali 632 metrov rovov.

Po prihodu iz rudnika vas bo čakala rudarska malica

Za kulinarično ponudbo bo skrbelo gostišče Kuhla, ki bo obiskovalcem ponudilo tradicionalno rudarsko malico v sodobni preobleki. Obiskovalci bodo ogled zaključili z druženjem ob stojnicah z lokalno ponudbo ob toplih ognjiščih.

Glavni organizator dogodka je Občina Litija v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo, mladino in šport Litija, Geološkim zavodom Slovenije, Knjižnico Litija, Prirodoslovnim muzejem Slovenije, Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Javnim podjetjem komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Siips ad, splošno izobraževanje, inženiring in poslovno svetovanje d.o.o. in Razvojnim centrom Srca Slovenije.

Izkoriščanje rude na območju rudnika Sitarjevec sega v daljno preteklost. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevca kaže na to, da so v Litiji rudarili že v času Keltov. Posredno je dokazano tudi obratovanje litijskega rudnika v rimskem obdobju. Prvo pisno dokazilo o rudarjenju v okolici Litije je nagrobni spomenik rudarskemu mojstru Cristofu Brukherschmidu z letnico 1537. Potem je rudarjenje na tem območju doživelo veliko vzponov in padcev, kar je bilo pogojeno predvsem s povpraševanjem in ceno na trgu za posamezno rudo. V rudniku Sitarjevec so kopali predvsem svinčevo, cinkovo, bakrovo, živosrebrno, baritno in železovo rudo. Leta 1886 so v litijski talilnici iz sitarjevške rude prvič pridobili tudi srebro. V državni kovnici na Dunaju so to leto v ta namen izdelali znamenite spominske kovance (litijski srebrnik).