Čebele so izjemno pomembne za človeški obstoj. S tem, ko proizvajajo med, cvetni prah, vosek, propolis in matični mleček, ljudem neposredno zagotavljajo hrano in prehranska dopolnila, z opraševanjem cvetočih rastlin pa igrajo ključno vlogo pri nastanku živilskih pridelkov, ki predstavljajo približno tretjino svetovnega pridelka hrane.

Tega se zaveda tudi zasavski poslanec Boris Doblekar, ki je podprl predlog Čebelarske zveze Slovenije, da se čebelarjem povrne del trošarin za goriva, ki se dejansko porabi za prevoz in oskrbo čebeljih panjev v količinah do normativne porabe goriva, ki se določa glede na število čebeljih panjev čebelarja.

Čebelarska zveza Slovenije se že več kot 5 let trudi, da se čebelarjem – tako kot se kmetom – povrne del trošarin za goriva in kot kaže, bo z Doblekarjevo pomočjo, Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente čebelarjem le sprejet.

Poslanec Doblekar je novembra lani na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovil pobudo v zvezi s povračilom trošarin za energente čebelarjem. V obrazložitvi je Doblekar argumentiral, da čebelarji prav tako kot kmetje pri svojem delu in skrbi za čebele porabijo veliko goriva, ki se močno draži. Čebelarsko panogo pestijo mnoge težave – od suše, pozeb, preveč zaporednih deževnih dni in posledično težav pri nabiranju medu, težav zaradi otežene prodaje medu in nenazadnje tudi zdravljenja čebel; zapisal je, da je obstanek čebel močno odvisen od čebelarja, saj brez njegov pomoči ne bodo preživele. Ministrstvo je dano pobudo natančno preučilo in ugotovilo, da upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v višini, do katere bi bili ob spremembi zakonodaje upravičeni, le-to omogočijo.