Agencija RS za okolje (Arso) je podatke o kopalnih vodah objavila na interaktivni karti, primerni tudi za uporabo na mobilnih telefonih. Uporabnik lahko prek karte preveri kakovost vode in njeno temperaturo, so še dodali na agenciji. Informacije o stanju kopalnih voda so sicer kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in kopalnih območjih.

 

Arso spremlja kakovost vseh 48 uradnih kopalnih vodah v Sloveniji. Ustreznost vode za kopanje ugotavljajo z merjenjem dveh bakterij, to sta escherichia coli in intestinalni enterokoki, ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja. Meritve mikrobiološke kakovosti v času kopalne sezone izvajajo na vsakih 14 dni. Stanje ustreznosti ugotavljajo glede na skladnost s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kakovosti kopalnih voda Arso spremlja skladno z Evropsko kopalno direktivo.

Objavljena različica karte, ki je dostopna na spletnem naslovu http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/, je sicer poskusna. Je pa Arso v pomoč kopalcem na spletni strani objavil tudi nekaj priporočil za varno kopanje. Večina kopalnih mest je tudi v bližini vsaj ene od 170 postaj za merjenje temperature površinskih voda.