Kmetijstvo je panoga nujno potrebna za naš obstoj. Žal se vedno manj ljudi ukvarja s kmetijstvom, saj je to zahtevna in hkrati precej tvegana dejavnost.
V medijih smo lahko spremljali kmete, ki so pred dnevi s protesti opozarjali na slabe razmere v kmetijstvu in to ne le pri nas, temveč tudi po drugih evropskih državah.
Dr. Jože Podgoršek, nekdanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano meni, da so mladi ključ za prihodnost kmetijstva, zato bi morali spodbujati njihov interes za to dejavnost. Kmetijska politika mora postati privlačna za mlade ljudi, da se bodo odločili za kmetovanje. To vključuje tudi boljše pogoje za družinske kmetije. Potreben je tudi večji poudarek na samooskrbi s hrano. Kmetovanje je zahteven poklic, zato bi morali mladim ponuditi štipendije in priložnosti za izobraževanje. Prav tako bi morali olajšati prenos kmetij na mlajše generacije. Gozdarstvo in upravljanje z gozdovi sta ključnega pomena za ohranjanje narave in ekonomske stabilnosti. Potrebno je razmisliti o boljšem upravljanju z gozdovi, vključno z večjo dostopnostjo gozdov za lastnike.
Ker se soočamo z različnimi naravnimi izzivi, kot so poplave, suše in neurja, dr. Podgoršek meni, da je pomembno, da se pravočasno sprejmejo ukrepi za pomoč kmetom ter ukrepi za stabilizacijo kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi.  Ukvarjati se je potrebno s številnimi vprašanji, vključno z zavarovanjem kmetijskih pridelkov in cenami ter ohranjanjem kmetijskega svetovanja. Dr. Podgoršek izpostavlja tudi ključno vlogo javne službe kmetijskega svetovanja pri podpori kmetov. Pomembno je da se razpravlja o vseh teh vprašanjih in da se najdejo ustrezne rešitve za podporo kmetijstvu in podeželju.

Zato ste vabljeni, da o omenjenih temah spregovorite z gosti omizja, dr. Jožetom Podgorškom, Ivanom Urbajsem, Francem Černetom ter predstavnikom Društva podeželske mladine Litija in Šmartno. Jutri, 27. februarja 2024 ob 17. uri v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji.

Pridružite se, vsako mnenje šteje!