Župan občine Hrastnik Miran Jerič in direktor Rudisa Andrej Gorjup sta 8. maja podpisala pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del rekonstrukcije in novogradnje Podružnične osnovne šole Dol.

Občina Hrastnik je sredi meseca aprila zaključila s postopkom javnega naročanja za izbiro izvajalca. Na razpis so prispele 4 ponudbe, za izvajalca pa je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je RUDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi  RUDIS – AGM Nemec. Ponudbena cena znaša 2.986.173,41 EUR.

Projekt je Občina Hrastnik prijavila tudi na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

foto: Arhiv Občina Hrastnik