Hrastnik, 22. maj 2018 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, in predsednik Razvojnega sveta Zasavske regije, g. Matjaž Švagan, sta danes podpisala Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki vključuje enajst projektov s področja spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo (poslovna infrastruktura), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti, gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo in izboljšanja regionalne mobilnosti.

Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se bo uresničeval Regionalni razvojni program Zasavske regije 2014 – 2020 in vsebuje razvojno specializacijo regije, njene strateške razvojne cilje ter prioritete in ukrepe.

Na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije- drugo povabilo, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 13. novembra lani, je Razvojni svet Zasavske regije na seznam najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek predloga dogovora uvrstilo dvanajst projektov.

Resorna ministrstva so jih do podpisa akta v Dogovor za razvoj Zasavske regije uvrstile enajst:

 • Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik,
 • Zasavski podjetniški inkubator,
 • Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi,
 • Ekonomska-poslovna cona Zagorje,
 • Kolesarska steza Zagorje- Orehovica,
 • Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah,
 • Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi v občini Hrastnik,
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik,
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje,
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Zagorje ob Savi,
 • Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most.

Zasavski regiji je za realizacijo navedenih projektov na voljo 25,9 milijona evrov.