Gasilci so med najbolj razpoznavnimi in aktivnimi člani slovenskih društev. Tokrat so na strani občine Hrastnik predstavili eno izmed članic tega društva, ki so se v preteklem letu aktivno udeleževale raznih aktivnosti. Mesečno so se srečevale v društvu, se udeleževale občnih zborov in posvetov. Tako se seznanjajo z informacijami o svetu gasilstva, preventivi ter manj prijetnih zadevah kot so npr. prometne nesreče širšega obsega, reševanje ob večjih naravnih katastrofah itd.

Gasilstvo na Slovenskem je v lanskem letu praznovalo 150- letnico prostovoljstva. Tako so bile članice GZ Hrastnik in Dol ene izmed 200 članic v Ešalonu članic, kjer so zastopale našo GZ. Ta visok jubilej je počastilo 4200 udeležencev gasilske organizacije.

Pogovor je tekel z Alenko Marinko. »Kot predsednica komisije za delo s članicami v GZ Hrastnik opravljam pomembno nalogo: obveščam predstavnice v društvih – pet prostovoljnih in tri prostovoljno – industrijska gasilska društva kot celota pa aktivno sodelujemo z ostalimi člani v društvih. Zelo pomembna so tudi izobraževanja, zato se vsako leto z namestnico udeleživa dvodnevnega izobraževanja predsednic, ki ga organizira GZS. To leto je potekalo izobraževanje v Zrečah. Na predavanjih pridobiš veliko informacij o preventivi v gasilstvu, nudenju prve pomoči, tehničnem reševanju ter nudenju psihološke pomoči ob nesrečah. Predavatelji podrobno predstavijo tudi večje intervencije na naših tleh, ki jih na žalost ni malo. Tokrat so nam predstavili intervencijo v podjetju Fragmat. Nazorno so nam opisali tragedijo, ki se je zgodila na Kornatih, kjer je življenje v boju z ognjenimi zublji izgubilo dvanajst gasilcev. O situaciji na Kornatih nam je predaval poveljnik Šibensko-Kninske županije. Kasneje vse pridobljene informacije deliva s članicami v zvezi.«

Zelo se veselijo izgradnje novega gasilskega doma, ki bo operativcem in ostalim članom v veselje za aktivno opravljanje dela. Članice so bile aktivno vključene tudi pri organizacij in izvedbi novoletnega druženja krajanov na ploščadi pred spomenikom na Dolu.

»Prihodnje leto nas čaka Zasavsko-Posavski posvet regije, ki ga gosti GZ Hrastnik ter članice le-te. Pričakujemo sto udeleženk. Naša glavna naloga pa bo, da pripravimo zanimiva predavanja ter da čim bolje predstavimo našo občino Hrastnik,« je še povedala Alenka.