V spomladanskih ter poletnih mesecih se z ugodnimi vremenskim pogoji poveča tudi problematika enoslednih vozil. V cilju zagotavljanja varnosti udeležencev v cestnem prometu bodo policisti na območju Zagorja ob Savi povečali obseg preventivno – represivnih aktivnosti tudi nad vozniki enoslednih vozil. Želja policistov je, da bi lahko skupaj pripomogli k boljši prometni varnosti na cestah, ki vodijo v Zasavje in tudi širše.

Delo policistov bo usmerjeno v tiste kršitve, ki so najpogostejši vzrok za tovrstne prometne nesreče in na tiste kraje, kjer do njih najpogosteje prihaja. Se pravi ugotavljanje kršitev, ki so povezane s prekoračeno hitrostjo, psihofizičnim stanjem voznikov, neuporabo homologirane zaščitne motoristične čelade (globa 120 evrov), neregistrirana motorna vozila (globa 500 evrov), Zakon o pravilih cestnega prometa  (ZPrCP) v 23. členu opredeljuje tudi pogoje za zaseg motornega vozila v primeru, če je voznik motornega vozila zaloten pri storitvi hujšega prekrška.

Policija bo povečala nadzor nad vozniki enoslednih motornih vozil predvsem na regionalni cesti  I. reda  št. 221 in 222 (relacija od Zasavske ceste proti  Trojanam), glavni  cesti  II. reda  št. 108  (Zasavska cesta) ter regionalni  cesti II. reda št. 415 (Izlake – Kandrše), kot tudi v naseljih, predvsem  v bližini izobraževalno varstvenih ustanov. V okviru preventivnih
aktivnosti policije, bo delo usmerjeno predvsem v ozaveščanje mladostnikov, društev in klubov.

Ob tem velja izpostaviti tudi voznike koles, ki se kot ranljiva skupina udeležencev v cestnem prometu rekreativno pojavlja na Zasavski cesti od Ljubljane, skozi naselje Litija ter naprej skozi naselje Zagorje ob Savi, kot tudi na regionalni cesti iz smeri Zagorja ob Savi proti Trojanam ter na ostalih lokalnih cestah. Le ti so pri vožnji dolžni spoštovani cestno prometna pravila, in sicer morajo voziti drug za drugim, ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.

Obenem pa policisti vabijo vse motoriste, tudi motoriste z območja Zagorja, na preventivno aktivnost oz. delavnico “Policijska izkušnja kot nasvet”, ki bo 13. 4. 2019 organizirana na območju Policijske postaje Trbovlje, in sicer na športnem igrišču pri Občini Trbovlje.