Poltretji milijon za sofinanciranje večjih investicij v Zasavju in Pokolpju

Gospodarsko ministrstvo je v petkovem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na dveh problemskih območjih v državi, v Pokolpju in Zasavju, s katerim ponuja sofinanciranje v skupni višini približno 2,5 milijona evrov. Sredstva bo mogoče koristiti v letu 2019, ministrstvo pa vloge sprejema do 6. decembra.

Javni razpis je namenjen spodbujanju začetnih investicij ter ustvarjanju ali ohranjanju delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Problemsko območje je območje zasavskih občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter območje Pokolpja, torej občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič, ter

Za upravičence na območju Pokolpja je na voljo 1,25 milijona evrov, za upravičence na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj pa preostalih 1,25 milijona evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti. V skladu z razpisom bodo morala tista, ki bodo uspešna, zaključiti projekt najkasneje 31. decembra 2019, do takrat morajo torej biti izvedena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj pol milijona evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1,25 milijona evrov.

 

vir: STA