V trboveljski bolnišnici je trenutno zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege najbolj kritično v enoti intenzivne nege, kjer je v pričakovanju zaključka študija dveh zaposlenih izobrazbena struktura še nepopolna. Trenutno jim manjka sedem diplomiranih medicinskih sester, ki bi nadomeščale daljše bolniške odsotnosti in odhode zaradi upokojitev. Razloge za pomanjkanje kadra trboveljska bolnišnica vidi v tem, da so se v zadnjih letih močno razširile referenčne ambulante.

 

Kot so povedali v trboveljski bolnišnici, so imeli konec oktobra letos zaposlene tri negovalce, dve srednji medicinski sestri-babici, 57 srednjih medicinskih sester, pet srednjih medicinskih sester pripravnikov, šest diplomiranih babic in 93 diplomiranih medicinskih sester. Pojasnili so tudi, da zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege doslej še niso omejevali sprejema bolnikov, ker je bilo zaposlene še možno prerazporejati.

Razloge za pomanjkanje kadra v zdravstveni negi trboveljska bolnišnica vidi v tem, da so se v zadnjih letih močno razširile referenčne ambulante in diplomirane medicinske sestre se raje prijavijo na ta delovna mesta, kjer ni turnusa, med vikendi so doma, delo je predvidljivo, mirnejše ter tako fizično kot psihično manj naporno.

Glede na obstoječe stanje vodstvo bolnišnice vidi rešitev v dvigu plač medicinskih sester v bolnišnicah, ker je v tem okolju ta poklic deficitaren.

Navedli so tudi, da doslej kadra še niso iskali v tujini. Imeli so primer diplomirane medicinske sestre, ki je visokošolski študijski program opravljala v Sloveniji in tudi uspešno diplomirala, a težava se je pojavila pri izpitu iz znanja slovenskega jezika na ravni C1, ker je zelo zahteven. Na vprašanje, ali je organizacijo dela morda otežila implementacija dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, so v trboveljski bolnišnici odgovorili, da je ta uredila določena zatečena stanja v bolnišnici, kar je zelo dobro. Ob tem pa je uporaba dokumenta opozorila tudi na kakšno težavo iz preteklosti, ko so varčevali s kadrom zdravstvene nege, so še pojasnili.