Pomembno vprašanje trgov dela ostaja usklajevanje ponudbe in povpraševanja

Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je včeraj potekala predstavitev poročila o zaposlovalnih in socialnih politikah. Poročilo izpostavlja dva pomembna izziva, s katerim se sooča večina evropskih držav; to sta segmentacija trgov dela in dolgotrajna brezposelnost.

 

Evropska poslanka Romana Tomc zato izpostavlja: »Čeprav smo lahko razmeroma zadovoljni z zmanjšanjem brezposelnosti mladih, pred nami ostaja še en zelo velik izziv na trgu dela. To je, kako uskladiti ponudbo in povpraševanje. Tehnološki napredek, digitalizacija in globalizacija postavljajo pred nas popolnoma nova pričakovanja glede usposobljenosti zaposlenih. Tem izobraževalni sistemi še ne sledijo dovolj hitro. Sledenje razvoju pomeni tudi drugačne pravno formalne oblike delovnih razmerij in prilagoditev sistema socialne varnosti tem novim oblikam.«

Ključna vprašanja prihodnosti evropskih socialnih sistemov so močno povezana tudi z naraščajočo mobilnostjo delovne sile. Zato v Evropskem parlamentu ta trenutek potekajo pomembna usklajevanja o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki odpirajo vprašanja socialnih pravic v primeru različnih mobilnosti; oziroma v primeru napotenih, obmejnih, poslanih in mobilnih delavcev. Nastajajoča zakonodaja Evropejcem prinaša neposredne in pomembne spremembe.