Občina Litija obvešča o delni zapori cest v KS Vače. Zaprti bosta javna pot JP 708081 (Klanec-Sela) in lokalna cesta LC 208021 (Klanec-Geoss). Odsek zapore je označen v priloženi karti. Začasna delna zapora cest se dovoljuje od dne 3. 5. 2019 do dne 31. 5. 2019, zaradi izgradnje optičnega omrežja.

Splošno
371-57/2019
31.05.2019 ob 23:00
Lokacija:      Klanec-Sela in Klanec-Geoss, 1252 Vače