V okolici večstanovanjskih stavb občani vozila pogosto parkirajo na označenih intervencijskih poteh, s tem pa onemogočajo dostop intervencijskih vozil gasilcev ali reševalcev do stavbe, ter posledično ogrožajo zdravje in življenje ljudi.

 

Zato občina Trbovlje obvešča, da bodo policisti Policijske postaje Trbovlje in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v okviru svojih pristojnosti  v času med 14. in 18. oktobrom 2019 opravljali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na označenih poteh namenjenih intervencijskim vozilom v občini Trbovlje.

Obenem pa voznike še enkrat pozivajo, da vozila ne parkirajo na intervencijskih poteh.