V letu 2016 je Občina Trbovlje pristopila k urejanju bivalnih enot v Bevškem. Z lastnimi sredstvi in s pomočjo prostovoljcev je prenovila notranjost bivalnih enot in jih tako naredila bolj prijazne za stanovalce, letos pa je na vrsti še zunanjost stavbe.

 

V prihodnjih tednih bo tako obnovljena tudi strešna kritina stavbe, ki je dotrajana in pušča. Izvedba del je odvisna od vremenskih razmer, predvidoma pa naj bi se začela 19. avgusta in trajala okvirno en teden.

V času izvajanja del bo potekala popolna zapora lokalne ceste Ravenska vas – Bevško, obvoz za stanovalce bo v tem času urejen po državni cesti. Prav tako pa bo v času del potekala tudi delna zapore državne ceste Bevško, in sicer na odseku, označenem na sliki.

vir: Občina Trbovlje

V primeru slabega vremena se bodo dela in s tem tudi zapore cest, prestavili na kasnejši termin.