Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo v sredo 29. 05. med 11. in 18. uro popolnoma zaprti nekateri odseki občinskih cest, obenem pa naprošajo za doslednjo upoštevanje signalizacije in navodil gasilcev.

  • LZ 209001 Staretov trg- Usnjarska cesta, (od km 0+145 do km 0+375)
  • LZ 209011 Pungrt- Crkovnik (od km 0+000 do km 0+095)
  • 710082 Šmartno – Staretov trg- povezava mimo HŠ v celotni dolžini
  • 701801 Miška-  (od km 0+000, do 0+035)

Zaradi način protokola na omenjenih odsekih cest, predvsem na območju za cerkvijo ne sme biti parkiranih avtomobilov. Občina naproša da tam parkirane avtomobile odstranite najkasneje do jutri, 7.00 ure zjutraj.