Občina Trbovlje obvešča, da bodo občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v okviru svojih pristojnosti v sklopu poostrenega nadzora parkiranja in ustavljanja na šolskih poteh ter v okolici šol v času med 17. in 21. junijem 2019 opravljali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na Partizanski cesti. Prav tako občina poziva vse, ki svoja vozila parkirajo na območju železniške postaje, naj parkirajo v skladu s cestno prometnimi predpisi.

 

Problematično je parkiranje predvsem na pločniku pri stanovanjskih objektih Partizanska cesta 10a – 28, saj tovrstno parkiranje onemogoča varno rabo pločnika predvsem šolarjem in starejšim, zato stanovalce pozivajo, da vozila parkirajo skladno z cestno prometnimi predpisi.

Problematično je tudi parkiranje in ustavljanje na območju železniške postaje v ožini pod mostom na javni poti JP 924201, kjer je zelo oviran prehod vozil, predvsem pa nepravilno parkirana vozila onemogočajo prehod intervencijskim vozilom ob morebitnem posredovanju na bližnjih stanovanjskih objektih