Pravočasna likvidacija Rudnika Trbovlje-Hrastnik vprašljiva

Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) bi morali po zakonskih rokih likvidirati do konca leta 2020. A izvršni direktor za gospodarsko področje RTH Stane Sotlar je opozoril, da bo redna likvidacija rudnika zaradi izvedbe upravnih postopkov težko izvedljiva. Do likvidacije bo družba izvajala sanacijo rudniških površin, monitoring in dezinvestiranje. Tudi po likvidaciji podjetja pa bo treba upravljati z vsemi njegovimi objekti. Na RTH ocenjujejo, da bo to pomenilo letne stroške v višini okoli milijon evrov.

 

Kot je pojasnil Sotlar, redna likvidacija rudnika ne bo možna, dokler ne bodo izvedeni vsi upravni postopki za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice. Sama izvedba upravnih postopkov pa ni le v domeni družbe RTH, je dejal.

Po njegovih besedah se upravni postopki za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice lahko uspešno zaključijo le v primeru, da so bila območja odkopa premoga že dokončno sanirana in je to dokazano tudi z monitoringom oz. so odpravljene pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih pregledih.”V družbi ocenjujemo, da bo največja težava v postopku likvidacije ravno pravočasna izvedba upravnih postopkov,” je izpostavil. Prav tako bo moral RTH do likvidacije urediti monitoring v rudniku, dokončati sanacijska dela na površini in nekaj del v jami.

RTH se je lotil tudi sanacije dnevnega kopa Bukova gora, in sicer s pepelom iz krškega Vipapa. Meritve so pokazale, da v pepelu ni predoziranih vsebnosti različnih strupenih snovi. Za malenkost mejne vrednosti presega samo barij. Zato bodo to področje še naprej sanirali s tem pepelom, vrednost barija pa bodo poskušali znižati z dodatnimi ukrepi. Poleg tega bodo lahko zasipali še z drugimi materiali, denimo z materialom, ki ga bodo izkopali pri graditvi predora v Savinjsko dolino. Problem barija bodo poskušali rešiti tudi tako, da bodo trboveljskemu občinskemu svetu predlagali, da Bukovo goro razglasi za odlagališče nenevarnih industrijskih in gradbenih odpadkov.

Na vprašanje, koliko premoženja je RTH prodal v letošnjem letu, je Sotlar odgovoril, da je bila načrtovana prodaja premoženja v višini slabih 1,1 milijona evrov, dejansko pa bo višja za okoli 100.000 evrov. V letu 2020 pa je načrtovana prodaja premoženja v višini dobrih 500.000 evrov.