Dan pred srečanjem Vlade RS v Zasavju so se predsednik vlade Janez Janša in ministri Andrej Šircelj, Zvone Černač in Andrej Vizjak v Trbovljah sestali s predstavniki Zasavske regijske koordinacije SDS in lokalnimi gospodarstveniki. Srečanja sta se udeležila tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Boris Doblekar in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Predstavniki regije, ki so zastopali odbore Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Litije in Šmartna ter vodstvo regijske koordinacije, so ministrom in premierju predstavili probleme na lokalnem in regijskem nivoju.

Na srečanju so predstavniki lokalnih odborov pohvalili povečanje povprečnin, ki so v zasavske občine prinesle več sredstev in s tem omogočile razvoju občin v regiji. Pohvalili so tudi prizadevanja vlade, da se več denarja nameni izboljšanj prometnih povezav z Zasavjem, izpostavili pa so bistvene probleme v regiji – demografijo,  energetsko oskrbo, protipoplavno in protipotresno varnost ter infrastrukturo. Prisotnim predstavnikom vlade so se zahvalili še za ureditev situacije Doma starejših občanov v Hrastniku.

Na tematiko o energetski oskrbi, protipoplavni in protipotresni varnosti ter infrastrukturi je odgovoril minister Andrej Vizjak. Izpostavil je investicije v obnovljive vire energije v regiji. Povedal je tudi, da so se v času te vlade začele premikati zadeve na področju urejanja cest tudi v zasavski regiji in na področju vzdrževanja vodotokov, kar je bilo v zadnjih letih zapostavljeno. Povedano je še bilo, da bo aktualna vlada namenila trikrat več sredstev za protiplazovno varnost kot so jih prej namenjale leve vlade.

Minister Andrej Šircelj je s prisotnimi delil dobro vest, da gospodarstvo trenutno dobro deluje in da je v postopku sprejemanja nova davčna zakonodaja, ki bo razbremenila gospodarstvo. Šircelj je povedal še, da je v Sloveniji trenutno poslovno okolje stabilno in da se dela v smeri zmanjšanja administrativnih stroškov.

Minister Zvone Černač pa je povedal, da je v okviru trenutne finančne perspektive veliko sredstev, ki pa bodo namenjena za gospodarstvo, krepitvi oskrbe starejših, sredstva bodo namenjena tudi področju zdravstva ter drugim področjem, ki so bila v preteklosti zapostavljena. Dodal je še, da je bilov času te vlade (od marca 2020) zagnanih mnogo projektov in da nameravajo denar, ki bo na voljo, investirati v konkretne in koristne projekte.

 

Povzeto po: https://www.sds.si/novica/srecanje-predsednika-vlade-ministrov-sds-s-predstavniki-zasavske-regije-20650?fbclid=IwAR2ZKjc-STP0ueYC0bp4n-88eY7d9eQod1m4VOiwuaGkBTp2QoUXD9zagzU