Prek eDavkov do izredne pomoči za samozaposlene

 

Zaradi epidemije COVID-19 veliko ljudi ne more opravljati svoje dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Govorimo predvsem o samozaposlenih osebah, družbenikih, verskih uslužbencih in kmetih, ki so zaradi epidemije upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov.

 

Od danes dalje je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki dostopna izjava, s katero zaprosite za izredno pomoč.

Če želite koristiti ugodnost izredne pomoči, morate najpozneje do 31.5.2020 na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo, s katero se uveljavljata ugodnost za mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki, temveč preko le eDavkov (ali prek spletnega portala ali prek mobilne aplikacije).

Mesečni temeljni dohodek:

  • če bo izjava za marec vložena do 18.4.2020, bo denar na TRR  nakazan 25.4.2020;
  • če bo izjava za marec in/ali april vložena od 19.4. do 30.4.2020, bo  denar na TRR nakazan 10.5.2020;
  • če bo izjava za marec in/ali april in/ali maj vložena od 1.5. do 31.5.2020, bo denar na TRR nakazan 10.6.2020.

Oprostitev plačila prispevkov:

  • do 30.4.2020 morajo predložiti izjavo tisti, ki želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
  • do 31.5.2020 pa imajo čas za predložitev izjave tisti, ki želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

FURS opozarja vse vlagatelje, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. FURS bo upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Za vsa vaša vprašanja vam je Finančna uprava na voljo prek klicnega centra – fizične osebe lahko pokličete na številko 08 200 1001, pravne osebe pa na številko 08 200 1003.