Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje obvešča občane, da kurjenje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih ni dovoljeno in predstavlja kršitev določb odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
                                           

Prepovedano je tudi sežiganje komunalnih odpadkov na prostem, na mestu nastanka, domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah. Za tovrstne kršitve je določena globa v višini 200 EUR za fizično osebo, ki ravna v nasprotju z določili odloka.

Opozarjajo tudi na prepoved kurjenja, sežiganja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju, kar sodi v pristojnost nadzora Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo.

V naravnem okolju pa je prepovedano tudi kurjenje odpadkov kot npr. odpadne gume, odpadna plastika, odpadna embalaža itd. Nadzor nad tem področjem izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.

V naravnem okolju se sme kuriti le slamo in druge naravne nenevarne materiale rastlinskega izvora.