Na občini Trbovlje želijo opozoriti udeležence v prometu na nov prometni režim zaradi zarisanih kolesarskih poti.

Na priloženih primerih je nekaj odsekov in situacij, kjer so vrisane kolesarske poti. Ob tem je tudi razloženo kako se na določenem odseku vozi, kdo ima prednost in kakšna je omejitev hitrosti.

vir: občina Trbovlje
vir: občina Trbovlje

Kakšne so nove označbe na cestišču in kaj te označbe pomenijo lahko vidite na spodnji sliki

vir: občina Trbovlje

Voziti bo potrebno skrajno previdno. Pred vsem bo potrebno zelo paziti na kolesarje, ki so ena od ranljivejših skupin udeležencev v prometu. Prav tako pa bodo morali tudi kolesarji upoštevati pravila in predpise, ki veljajo za njih, še posebej pa bodo morali biti pozorni na udeležence v prometu, ki so »močnejši« od njih, kajti v kritični situaciji jo bo vedno kolesar slabše odnesel.