Prevoz starejših v Litiji in Šmartnem uradno zaživel

VIR: sopotniki.org

V Občinah Litija in Šmartno pri Litiji so v začetku tega tedna le pričeli z vožnjo starostnikov. Namen skupnega projekta obeh občin in Zavoda Sopotniki je pomoč starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, predvsem pa nuditi vsakodnevno pomoč pri opravkih do zdravnika ali v trgovino in hkrati nuditi spremstvo.

V ponedeljek, 15.4., so prostovoljci Zavoda Sopotnik izvedli prvi prevoz starostnika z Velikega vrha do Zdravstvenega doma Litija. Upravičenci do prevoza so starejši prebivalci obeh občin, ki so upokojeni in stari nad 60 let. Vožnje izvajajo prostovoljci, ki želijo nekaj svojega časa prostovoljno nameniti medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju.

Sopotniki s svojimi storitvami omogočajo aktivno, vključeno in kakovostno življenje  starostnikov na način, da se s strani družbe počutijo vključene in zaželene. Ustvarjamo socialne povezave in prijetne izkušnje starostnikom. Na občini Litija pa so veseli, da so del te zgodbe, še dodajajo.

Telefonska številka na katero lahko dosežete Sopotnike, pa je: 041 44 88 22