Prevzemna ponudba za preostanek delnic TKI Hrastnik

Družba Nanotehna Plus je skupaj z družbo Riosi, obe sta v lasti menedžerjev družbe Tovarna kemičnih izdelkov (TKI) Hrastnik, danes objavila prevzemno ponudbo za 14 odstotkov delnic družbe TKI Hrastnik, ki jih še nimata v lasti. Ponudba, v kateri za delnico ponuja dva evra, traja od 6. decembra do 7. januarja. Prag uspešno prevzemne ponudbe ni določen, tako da se bo ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil, je razvidno iz objave v nedavni objavi časnika Dnevnik.

Družba Nanotehna Plus ima v lasti 52,7 odstotka, družba Riosi pa 35,2 odstotka vseh delnic TKI. Lastniki Nanotehne Plus, 10 fizičnih oseb, med njimi glavni izvršni direktor TKI Branko Majes in predsednik upravnega odbora TKI Marjan Dovč, so hkrati skupaj večinski lastniki družbe Riosi (največji posamični družbenik Riosija je Družba za upravljanje terjatev bank z nekaj manj kot 40-odstotnim deležem).

Med preostalimi lastniki so glede na podatke s konca leta 2017 Kapitalska družba (Kad) s 7,3 odstotka, Modra zavarovalnica z nekaj manj kot odstotkom in DSU s 3,6 odstotka vseh delnic. Delnice v lasti DSU imajo posebno oznako in so bile izdane z namenom poplačila denacionalizacijskim upravičenecem. Prevzemna ponudba se nanaša tudi na te delnice.

TKI Hrastnik je sicer med podjetji, ki bodo dobila državna sredstva prek razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V TKI Hrastnik bodo sredstva prejeli za investicijo v proizvodnjo novega izdelka po tehnološko inovativnejšem postopku granuliranja.

Cena v prevzemni ponudbi je enaka kot ob dokapitalizaciji, ki jo je skupščina TKI potrdila avgusta letos. Takrat so sklenili, da se bo osnovi kapital družbe najprej prepolovil na nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, nato pa povečal za 817.426 evrov. DSU in Kad sta tako na sklep o zmanjšanju kapitala kot na sklep o njegovem povečanju napovedala izpodbojno tožbo. Pooblaščenec DSU je ob tem opozoril, da je vrednost delnice z dvema evroma določena bistveno prenizko in verjetno ne odraža prave vrednosti družbe. Knjigovodska vrednost delnice je denimo določena pri 9,62 evra.