Prevzemna ponudba za TKI Hrastnik uspešna

Prevzemno ponudbo družb Nanotehna Plus, ki se je pri tem povezala z družbo Riosi, za 14 odstotkov delnic družbe TKI Hrastnik, ki jih še nimata v lasti, je sprejelo 12 delničarjev, ki so bili skupno imetniki 0,54 odstotka vseh delnic ciljne družbe. Ker prag uspešnosti prevzemne ponudbe ni bil določen, je bila prevzemna ponudba uspešna.

Prevzemnik ima zdaj v lasti 559.720 delnic cilje družbe, kar predstavlja 51,29 odstotka vseh izdanih delnic družbe, je razvidno iz objave Nanotehne Plus v časniku Dnevnik. Skupaj imata Nanotehna Plus in Riosi v lasti 86,53 odstotka vseh izdanih delnic TKI Hrastnik.

Lastniki Nanotehne Plus, 10 fizičnih oseb, med njimi glavni izvršni direktor TKI Branko Majes in predsednik upravnega odbora TKI Marjan Dovč, so hkrati skupaj večinski lastniki družbe Riosi. Največji posamični družbenik Riosija je Družba za upravljanje terjatev bank z nekaj manj kot 40-odstotnim deležem.

Med preostalimi lastniki so glede na podatke s konca leta 2017 Kapitalska družba (Kad) s 7,3 odstotka, Modra zavarovalnica z nekaj manj kot odstotkom in DSU s 3,6 odstotka vseh delnic. Delnice v lasti DSU imajo posebno oznako in so bile izdane z namenom poplačila denacionalizacijskim upravičenecem. Prevzemna ponudba se je nanašala tudi na te delnice. Cena v prevzemni ponudbi je bila enaka kot ob dokapitalizaciji, ki jo je skupščina TKI potrdila avgusta letos. Takrat so sklenili, da se bo osnovi kapital družbe najprej prepolovil na nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, nato pa povečal za 817.426 evrov.

DSU in Kad sta tako na sklep o zmanjšanju kapitala kot na sklep o njegovem povečanju napovedala izpodbojno tožbo. Pooblaščenec DSU je ob tem opozoril, da je vrednost delnice z dvema evroma določena bistveno prenizko in verjetno ne odraža prave vrednosti družbe. Knjigovodska vrednost delnice je denimo določena pri 9,62 evra.